Socializace štěněte od přinesení domů do cca 12. - 14. týdne

7.-8. týden

9.-10. týden

11.-12. týden

(pro více informací k danému období jej rozklikněte)

V průběhu socializace není potřeba se držet všech bodů přesně, ale doporučuji všechny zmíněné situace, stavy, objekty apod. do socializačního plánu vašeho štěňátka zařadit. Socializace probíhá do cca 12-14 týdne a v do této době je štěně jak houba a tak je dobré toho do něj dostat co nejvíce, samozřejmě ne pod tlakem a násilím, ale pozitivně, vesele s plnou kapsou odměn a hraček. Je potřeba si plán i přizpůsobit místu, kde bydlím. Pokud bydlím ve městě, budu nejprve řešit věci, se kterými se pes bude setkávat nejčastěji jako všemožnou dopravu a lidi, na vesnici budu nejprve řešit zvířata a ruch města až následně. Čím více vás toho napadne, na co pejska zvykat, tím lépe a tím méně ho následně jako dospělého vyruší a rozhodí.